Kdo smo

Podružnična šola Rovtarske Žibrše je podružnica OŠ Tabor Logatec. Šola stoji v lepem naravnem okolju. Zelena okolica šole, polja, travniki in gozdovi nudijo veliko možnosti za delo, igro in različne dejavnosti. Na šoli se vsi poznamo, kar ustvarja prijetno toplino, odprtost, prijaznost. Majhnost je naša prednost.

Šolo obiskujejo otroci z Medvedjega Brda in Rovtarskih Žibrš. Nekaj otrok se pripelje v šolo s šolskim avtobusom, nekatere pripeljejo starši, le redki v šolo pridejo peš. Zjutraj se vrata šole odpro ob  6.30, pouk se začne ob 7.55. Vrata šole pa se zapro, ko odidejo domov vsi otroci.

Na šoli poučuje učiteljica Ana Žakelj. Druga strokovna delavka v 1.razredu je Jasmina Bunšek. Učiteljica v podaljšanem bivanju je Marija Bezak. Angleščino bo poučevala Tjaša Rihar, pevski zbor pa bo vodil Simon Šubic. Seveda ne gre brez kuharice, hišnika in čistilke. V eni osebi je to naša gospodinja Jožica Ambrožič.

V šolskem letu 2023/24 bo na šoli en kombiniran oddelek v katerem bosta dve prvošolki, trije drugošolci in pet tretješolcev. Pouk poteka v lepi svetli učilnici, ki se po potrebi spremeni tudi v telovadnico. Zelo radi pa telovadimo kar na šolskem dvorišču ali v naravi.

Poleg rednega pouka, ki poteka po predpisanem predmetniku, se na naši šoli dogaja veliko zanimivega. Skozi celo leto potekajo na šoli različne dejavnosti: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi. Sodelujemo v projektih Šola sobivanja, Naša mala knjižnica,  Korak k sončku in na raznih tekmovanjih in prireditvah v kraju. Vsako leto izdamo naše glasilo Drobtinice s Planin.