Školjke v Žibršah

Fosili ali okamnine so ostanki organizmov in so edinstveni dokazi o nekdanjem življenju in o tem, kako so se živa bitja spreminjala.
Po naključju so v Žibršah odkrili zelo bogato fosilno nahajališče. Pri izkopu temeljev za novo hišo so pred dobrimi desetimi leti naleteli na plast s številnimi ostanki organizmov iz zgodnejših obdobij zemeljskega srednjega veka, iz triasa izpred 200 milijonov let.
Med fosili prevladujejo nekaj centimetrov velike školjke, predvsem vrsta z znanstvenim imenom pachycardia rugosa.