Žejna dolina

V trikotniku med Rovtarskimi Žibršami, Medvedjim Brdom in Hotedršico leži Žejna dolina, v kateri najdemo več redkih vrst rastlinstva. Med njimi najbolj izstopa mesojeda dolgolistna rosika, najdemo pa še okroglolistno rosiko, zelo redko kukavičnico Loeselovo grezovko ter mnoge druge.

Dolina je zanimiva po vlažnih travnikih, ki jih napaja v velikih vijugah speljan Žejski potok. Ta je znan tudi po tem, da del vode iz njega izteče v prav zanimivo Kmetovo brezno, drugi del vodotoka pa nadaljuje svojo pot proti Hotedršici.