Prometna varnost

Naši učenci sodelujejo v cestnem prometu kot pešci, kolesarji in potniki v osebnih vozilih in avtobusih.

  •  Otroci smejo samostojno delovati v prometu šele, ko so se njihovi starši ali skrbniki prepričali, da so sposobni razumeti nevarnosti v prometu.
  • Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.
  • Starši skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberejo najvarnejšo pot.
  • Otroci naj imajo ob slabi vidljivosti oblečena svetla oblačila ali pripeto kresničko.
  • Otrok, star do 7 let, mora imeti ustrezno spremstvo na poti v šolo in iz nje. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če s tem soglašajo starši.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, morajo nositi kolesarske čelade.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskimi avtobusi, morajo upoštevati navodila voznika. V nasprotnem primeru voznik lahko samostojno ukrepa (obvesti policijo in ravnatelja šole).