Starši

Sodelovanje

Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Dragi starši, prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako  sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok. V tednu pred govorilnimi urami bo na vratih učilnice seznam z določenimi urami, ki so na razpolago. Prosimo, da  vi ali vaš otrok vpišete na seznam uro vašega obiska.

Predvideni datumi govorilnih ur:

sreda od 16.00 do 18.00

November- 8.11.2023

December- 6.12.2023

Januar- 10.1.2024

Marec- 6.3.2024

Maj- 8.5.2024

Roditeljski sestanki:

1.roditeljski sestanek: september 2023

2.roditeljski sestanek: februar 2024

3.roditeljski sestanek: po potrebi

Dopoldanske govorilne ure:( po predhodni najavi ) torek od 8.45 do 9.30