Starši

Sodelovanje

Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Dragi starši, prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako  sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok. V tednu pred govorilnimi urami bo na vratih učilnice seznam z določenimi urami, ki so na razpolago. Prosimo, da  vi ali vaš otrok vpišete na seznam uro vašega obiska.

Predvideni datumi govorilnih ur:

Oktober

November

December

Januar

Marec

April

Maj

Roditeljski sestanki:

1.roditeljski sestanek: september 2021

2.roditeljski sestanek: januar/februar 2022

3.roditeljski sestanek: maj/junij 2022

Dopoldanske govorilne ure: